Gửi em ở cuối sông hồng – Việt Hoàn

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Gửi em ở cuối sông hồng

Thể hiện: Việt Hoàn

Thể loại: Nhạc đỏ

Lời nhạc chuông Gửi em ở cuối sông hồng:

Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt, anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại