Em ở nơi đâu – Quang Huy

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Em ở nơi đâu

Thể hiện: Quang Huy

Thể loại: Nhạc Cách mạng

Lời nhạc chuông Em ở nơi đâu:

Tôi! Người lái xe, những đêm trăng thêm yêu đời lái xe. Đường gập ghềnh ánh trăng theo bên, vọng đều đều tiếng xe trong đêm, xen tiếng lòng tôi: yêu lắm Tổ Quốc ơi! Vượt núi, vượt ngàn khó nguy ta đưa những chuyến xa đầy, ngày ngày hàng đến muôn nơi. Pháo sáng giặc Mỹ đâu sờn, lòng tôi, lòng ngừơi lái xe vẫn trung kiên.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại