Vàm Cỏ Đông – Đình Văn

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Vàm cỏ đông

Thể hiện: Đình Văn, Tam Ca Áo Trắng

Thể loại: Nhạc đỏ

Lời nhạc chuông Vàm cỏ đông:

Ơ .. ơi Vàm Cỏ Đông, ơi hỡi dòng sông
Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng
Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mĩ xâm lăng
Giặc đi đời giặc sông càng xanh trong
Vàm Cỏ Đông đây Vàm Cỏ Đông đây, ta quyết giữ từng mái xuồng tấm lưới cây dầm
Từng con người làm nên lịch sử
Và dòng sông trong mát quanh năm

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại