Dậy mà đi – Top ca nam nữ

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông: Dậy mà đi

Thể loại: Nhạc đỏ, nhạc cách mạng

Thể hiện: Top ca nam nữ

Lời nhạc chuông: Dậy Mà Đi

Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
Dậy mà đi sông núi đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại