9277 – Bắc Đảo Thi

Lời Nhạc Chuông 9277 - Bắc Đảo Thi :

你要我怎么做怎么说你才能爱我
要我唱几首歌才能够将你捕捉
你要我怎么做怎么说你才能爱我
要我唱几首歌才能够将你捕捉
或许我太渺小 有几分傲
让我们抱一抱 好不好 世界太吵
你是场不散的
感人电影 温暖风景
酒多愁才清醒
才能够 爬上这山顶

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại