Có Thể Hay Không – Trương Tử Hào – TikTok

Lời Nhạc Chuông Có Thể Hay Không - Trương Tử Hào :

nǐ yǐ bù zaiyùán dì
Em đã không còn ở chốn cũ

我可以接受你的所有
wǒ kěyǐ jiēshòu nǐ de suǒyǒu
Anh có thể chấp nhận tất cả

所有小脾气
suǒyǒu xiǎo píqì
Tất cả những sự trẻ con của em

我可以带你去吃很多
wǒ kěyǐ dài nǐ qù chī hěnduō
Anh có thể đưa em đi ăn rất nhiều

很多好东西
hěnduō hǎo dōngxī
Rất nhiều đồ ngon

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại