Bóng Bay Tỏ Tình – Châu Kiệt Luân

Lời Nhạc Chuông Bóng Bay Tỏ Tình - Châu Kiệt Luân:

塞 纳 河 畔 左 岸 的 咖 啡
sāi nà hé pàn zuǒ àn de kā fēi
我 手 一 杯 品 嚐 你 的 美
wǒ shǒu yì bēi pǐn cháng nǐ de měi
留 下 唇 印 的 嘴
liú xià chún yìn de zuǐ

花 店 玫 瑰 名 字 写 错 谁
huā diàn méi gui míng zi xiě cuò shuí
告 白 气 球 风 吹 到 对 街
gào bái qì qiú fēng chuī dào duì jiē
微 笑 在 天 上 飞
wēi xiào zài tiān shàng fēi

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại