Kiếp bán độ – Duy Mạnh

Nhạc chuông Kiếp bán độ - Duy Mạnh là một bản nhạc lên án tệ nạn bán độ độ trong bóng đá có giai điệu hay

Lời nhạc chuông Kiếp bán độ

Ôi thôi ghê sợ quá!
Bóng đá những trò ma,
Bán nước bán nhà ôi giời ôi!
Ôi thôi ghê sợ quá!
Đừng nên cải cố làm chi,
Xin hãy mau mau khai thật đi.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại