Một Ngày Rất Khác – Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh

Lời Nhạc Chuông :Một Ngày Rất Khác - Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh -2

Tôi tự teen tạo chất riêng

Đi đến muôn nơi

Và khuấy đảo cả thế giới

T.O.P I'm a teen on top

Chẳng điều gì có thể ngăn được tôi

I’m a top teen, top teen

Cứ sống vui là chính mình

T.O.P I'm a teen on top

Mỗi ngày đến đều là một ngày vui

Im a top teen, top teen

Sống cách riêng là chất riêng

Download
Một Ngày Rất Khác – Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại