Tội Thân Tôi Chưa Này (Ver 2) – Trung Tự

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Tội Thân Tôi Chưa Này (Ver 2) – Trung Tự:

 

Mà tại sao lúc yêu tôi
Ra đường em chẳng ôm
Còn người ta thì em quá là gần
Mà tại sao lúc yêu tôi
Ra đường em chẳng hôn
Còn người ta thì em quá nhiệt tình
Tội thân tôi chưa này
Tội thân tôi chưa này
Tội thân tôi chưa

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại