Cây Đàn Bỏ Quên – Bằng Kiều

Nhạc chuông cây đàn bỏ quên

Thể loại : Trữ tình

Thể hiện : Bằng Kiều

Lời bài hát nhạc chuông cây đàn bỏ quên

Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
Tình tang tính tính tình tang

Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn, tình tang
Khi bông hoa úa vàng, tình tang
Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương? tình tang

Đàn ôi Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang

Người ôi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?

 

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại