Trời quê mẹ – Trường Vũ

Nhạc chuông Trời quê mẹ

Thể hiện: Trường Vũ

Thể loại: Nhạc vàng

Lời nhạc chuông Trời quê mẹ:

Tôi sinh ra mang nỗi buồn xa xứ
Dù chưa một lần về thăm quê mẹ
Cha thường kể chuyện bốn ngàn năm
Bốn ngàn năm văn hiến
Tôi lớn lên dưới bầu trời xa lạ
Mang trong lòng một mảnh hồn Việt Nam
Nhưng vẫn biết cuối trời quê mẹ
Hằng ấp yêu của một giống nòi

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại