Thanh Niên Hoy – LEG

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Thanh Niên Hoy

Thể hiện: LEG

Thể loại: Nhạc chế

Lời nhạc chuông Thanh Niên Hoy:

Không hút không hít mà không chích cũng không lắc
Bar Sàn , Bia Rượu , Có biết gì đâu ?
Không gái không gú mà không đú vì không thích
Không cờ không bạc ... Rất tỉnh và đẹp trai
Na na na mận quýt hồng đào đào, mận quýt hồng đào, đào to quá ối đào to quá
Na na na cam quất dưa chuột chuột chuột cam quất dưa chuột, chuột to quá ối chuột to quá

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại