Lắm Cần – Chế

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông Lắm cần chế

Thể hiện: Kazuma

Thể loại: Nhạc chế

Lời nhạc chuông Lắm cần:

Hút xong bi cần
Bỗng thấy như ông thần
Có thể xoay ngang dọc thời gian
Làm 1 hơi hết cơ
Đến bây giờ ngáo nhơ
Vừa buồn cười, lại muốn khóc..!
Viết ra đôi dòng
Thấy sướng vui trong lòng
Lấy giấy viết thêm 1 dòng ngay!
Vừa hát vừa múa may
Vỗ lên ngực rồi nắm tay
Mặt thì buồn, lòng vẫn thấy.....
Không buồn

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại