Heal the world – Michael Jackson

Nhạc chuông Heal the world được thể hiện bởi ông hoàng nhạc pop nổi tiếng thế giới là Michael Jackson, đây là một bài hát nói về chủ đề nhân đạo.

Một bài hát với chủ đề nhân đạo nằm trong Album Dangerous. Bài hát nói về cảnh trẻ em trên thế giới phải chịu cảnh chiến tranh do người lớn gây ra và kêu gọi mọi người chung sức xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho bạn. Bài hát được biểu diễn với trẻ em thuộc mọi màu da trên thế giới.

Lời nhạc chuông Heal the world

* Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human race

** There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

If you want to know why, there's a love that cannot lie
Love is strong, it only cares for joyful giving if we try
We shall see in this bliss, we cannot feel fear or dread
We stop existing and start living

Then it feels that always love's enough for us growing
So make a better world, make a better world

Download
Heal the world – Michael Jackson
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại