My love – Westlife

{bottom_player_desktop}

Nhạc chuông My love được thể hiện bởi nhóm nhạc nổi tiếng Westlife, bản nhạc này được các bạn trẻ trên khắp thế giới yêu thích trong đó có Việt Nam.

Lời nhạc chuông My love

Reaching for the love that seems so far

So I say a little prayer
And hope my dreams will take its there
Where the skies are blue, to see you once again... my love.
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again... my love.

Say it in a prayer (my sweet love)
Dreams will take it there
Where the skies are blue (woah yeah), to see you once again my love. (oh my love)
All the seas from coast to coast
To find the place I Love The Most
Where the fields are green, to see you once again.... My Love.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại