Bom bom bom bom 2

Tải Ngay Nhạc Chuông

Nhạc chuông Bom bom bom bom 2

Thể loại: Nhạc quốc tế

Thể hiện: Vegaboys

Lời nhạc chuông bom bom bom 2:

Boom boom boom boom
I want you in my room
Let's spend the night together
From now until forever
Boom boom boom boom
I wanna go boom boom
Let's spend the night together
Together in my room
Boom boom boom boom
I want you in my room
Let's spend the night together
From now until forever
Boom boom boom boom
I wanna go kaboom
Let's spend the night together
Together in my room

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại