Xướng niệm ái – Hồ sa sa

Nhạc chuông Xướng niệm ái do Hồ Sa Sa tự sáng tác và thể hiện được rất yêu thích nhờ kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc vào trong một ca khúc. Cô tham gia vào chương trình Sing My Song và gia nhập đội của Châu Hoa Kiệt.

Lời nhạc chuông Xướng niệm ái

Bìngle hǎole hǎole bìngle

Shǔyú wǒ de què sànluò de

Zhuā bù zhù de biànhuàn mò cè

Fēnle héle héle fēnle

Shǔyú nǐ de yuǎnlí wǒ de

Wàng bù diào de ēnyuàn jiūgé

Kàn yàn nán fēi tīng chūnqiū pèi

Gǔrén chàng a jīn rén lèi

Shuí jiè dōngfēng jīng chūn guī mèng

Ài hèn chàng niàn fánrén shénxiān

Àile hènle hènle àile

Wǒ xiǎng wàng de nǐ xiǎng liú de

Jiǎn bùduàn dì nà sī qínggǎn lāchě

Láile zǒuliǎo zǒuliǎo láile

Wǒ shì nǐ de nǐ shì shuí de

Yàn bùxià de zhè wǎn mèng pó tèsè

Hóng huā jie lǜ huā láng,

Gàn zhī méi de zhàng zi xiàng yáng huā de chuáng,

Yuān yāng huā de zhěn tou chuáng shàng fàng,

Mù xu huā de rù pù mǎn chuáng

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại