Thiên Địa Vô Sương – Đặng Luân , Dương Tử

Lời Nhạc Chuông Thiên Địa Vô Sương - Đặng Luân , Dương Tử:

měi shēng xìang ỳu de dì fang
每生相遇的地方

wǒ hùi zài nà lǐ děng dài
我会在那里等待

yī qǐ kàn xíe yang
一起看斜阳

wǒ zài qíng shū lǐ zhǎo dào
我在情书里找到

měi shēng xìang ài de dì fang
每生相爱的地方

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại