Tay Trái Chỉ Trăng – Tát Đỉnh Đỉnh

Lời Nhạc Chuông Tay Trái Chỉ Trăng - Tát Đỉnh Đỉnh:

zuǒ shǒu hùa chéng yǔ yòu shǒu chéng lín pìan
某世在云上某世在林间
mǒu shì zài ýun shàng mǒu shì zài lín jiān
愿随你用一粒微尘的模样
yùan súi nǐ yòng yī lì wēi chén dí mó yàng
在所有 尘世浮现
zài suǒ yǒu chén shì fú xìan
我左手拿起你右手放下你
wǒ zuǒ shǒu ná qǐ nǐ yòu shǒu fàng xìa nǐ
合掌时你全部被收回心间
hé zhǎng shí nǐ quán bù bèi shōu húi xīn jiān
一炷香 啊啊啊
yī zhù xiāng ā ā ā
你是我 无二无别
nǐ shì wǒ wú èr wú bíe

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại