Không Chỉ Là Thích – Tôn Ngữ Trại & Tiêu Toàn

Lời Nhạc Chuông Không Chỉ Là Thích:

Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng
kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xìa le làng màn
dàng zùo wǒ dùi nǐ biǎo bái ba

Bù zhī dào gāi zěn me shuō
xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me
mèn sāo dì xìng gé wǒ
yě hěn tǎoyàn zhè jíeguǒ
xìan zài wǒ yùan wéi nǐ qù gǎi
cóng dǎn qìe bìan chéng xíng dòng pài
yúan lìang wǒ céng wú xīn de shāng hài
Because I love you so much baby

Download
Không Chỉ Là Thích – Tôn Ngữ Trại & Tiêu Toàn
5 (100%) 1 vote

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại