Hồng Chiêu Nguyện – Âm Khuyết Thi Thính

Lời Nhạc Chuông Hồng Chiêu Nguyện - Âm Khuyết Thi Thính:

莫测变化
Mò cè bìanhùa
隔却山海
Gé què shānhǎi

转身从容煎茶
Zhuǎnshēn shí cóngróng jiānchá (Yīshēngzhǎng)
重寄一段过往
Zhòng jì yīdùan gùowǎng

将希冀都流放
Jiāng xījì dōu líufàng
可曾添些荒唐
Kě céng tiān xiē huāngtáng

才记得你的模样
Cái jìde nǐ de muyá̀ng (Yīshēn shuāng)

谁提笔只两行
Shúi tí bǐ zhǐ liǎng xíng
换一隅你安康

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại