Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh – Vương Thất Thất

Lời Nhạc Chuông Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh :

zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé pàng rìzi wàng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại