Cung Dưỡng Tình Ái – Dương Mịch

Nhạc chuông Cung Dưỡng Tình Ái

Thể hiện: Dương Mịch

Thể loại: Nhạc hoa

Lời nhạc chuông Cung dưỡng tình ái:

bǎ nǐ fàng zài shou shàng, hé qǐ le shǒuzhǎng
mòmò qǐqiú shàngcāng, zhǐyǐn wǒ fāngxiàng,
bù qiú dì jiǔ tiāncháng, zhǐ qiú zài shēn páng,
lèi le zuì dào wēnróu xiāng, qīng qīng de fàn chàng!
Wǒ yòng jìn yīshēng yīshì lái jiāng nǐ gòngyǎng,
zhǐ qī pàn nǐ tíng zhù liúzhuàn de mùguāng,
qǐng cìyǔ wǒ wúxiàn ài yǔ bèi ài de lìliàng,
ràng wǒ néng ānxīn zài pútí xià jìng jìng de guān xiǎng.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại