Cặp Đôi Đẹp Nhất – Bạch Tiểu Bạch

Lời Nhạc Chuông Cặp Đôi Đẹp Nhất - Bạch Tiểu Bạch:

Jìu zài yīqǐ shéi ràng wǒmen xiāngỳu
Yǐhòu de rìzi wǒmen yīqǐ xiāngyī
Wǒ hùi chǒngzhe nǐ_wǒ hùi zòngróng nǐ
Shéi yào qīfù nǐ_wǒ jìu zhàn chū bǎohù nǐ

Jìu zài yīqǐ_yīshēng xìang shǒu bù qì
Jìu zài yīqǐ_shéi dōu bùxǔ shuō fēnlí
Zhè dùan lìanqíng_shì shàngtiān jǐyǔ
Hùi ràng wǒmen chéngwéi zhège shìjìe shàng_zùiměi de qínglǚ

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại