Thiên Duyên Tiền Định – Quốc Khanh, Hà Thanh Xuân

Nhạc chuông Thiên duyên tiền định

Thể hiện: Quốc Khanh, Hà Thanh Xuân

Thể loại: Nhạc chuông tết

Lời nhạc chuông Thiên duyên tiền định:

Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào
Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào
Phận nghèo chẳng dám ước cao
Chỉ cần tình nghĩa với nhau
Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên giai ngẫu
Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi
Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi
Gặp chồng hiền đức dễ thương
Tuổi này vượng số lắm con
Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa đường

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại