Về Nhà Đi Con – Trung Tự

Lời Nhạc Chuông Về Nhà Đi Con - Trung Tự:

Cánh cò bay lả
Nếu có qua cuốn nước mắt đi
Để con tôi không phải buồn
Để con tôi không phải buồn
Cánh cò bay lả
Nếu có qua cuốn nước mắt đi
Để con tôi không phải buồn
Nước mắt ướt trên mi

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại