Sài Gòn! Hẹn Một Ngày Sớm Thôi – SMELOD

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Sài Gòn! Hẹn Một Ngày Sớm Thôi – SMELOD:

 

Sài Gòn nơi yêu dấu, nương náu hôm nay đang thật đau
Mọi người sẽ luôn sát bên, Sài Gòn cố lên!
Đồng lòng trong gian khó mọi thứ sẽ ổn thôi đừng lo!
Hẹn một ngày sớm thôi lại chuyện trò!

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại