Rồi Sẽ Có Một Người – Khởi My , Jarvis Huỳnh

Lời Nhạc Chuông Rồi Sẽ Có Một Người - Khởi My , Jarvis Huỳnh:

Người ấy sẽ đến, sẽ không để nước mắt giấu che sau nụ cười.
Người ấy sẽ đến cầm tay và nói : hãy đi theo anh.
Người ấy sẽ đến, sẽ thật như bộ phim tối qua em xem khiến lòng thao thức.
Sẽ đến và nói : em à, anh ở đây rồi !
Anh ở đây rồi x4

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại