Ông Quê Đâu – Tuấn Cry

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Ông Quê Đâu – Tuấn Cry:

 

Ông quê đâu thế?
Quê đâu?
Quê đâu?
Ông quê đâu không quan trọng
Quan trọng mình đối với nhau như thế nào
Đừng có hơn một tý là to họng
Chi bằng ngồi xuống đây làm bi thuốc lào
Quê đâu?
Quê đâu?

 

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại