Nhà Là Nơi Thứ Tha Nhau Suốt Đời – Trúc Nhân

Lời Nhạc Chuông Nhà Là Nơi Thứ Tha Nhau Suốt Đời - Trúc Nhân:

Mỗi khi cần tâm tình, nhớ nhé ta là gia đình!
Nhà là nơi chúng ta có giận và có thương
Nói ra khỏi đau đầu, xí xóa chỉ năm phút sau
Nhà là nơi chúng ta thứ tha nhau suốt đời.

Nhà là nơi cũng hơi phiền
Vì em hay nghịch bố
Nhìn mặt em bố tha liền
Chẳng ai mong sự cố.
La là la lá la là la lá là
La là la lá la là la lá là

Nhà là nơi những đỡ đần
Mẹ lo toan mọi thứ
Cả nhà chung sức ân cần
Mẹ vui lên nhiều chứ?
La là la lá la là la lá là
La là la lá la là la lá là

Mỗi khi cần tâm tình, nhớ nhé ta là gia đình!
Nhà là nơi chúng ta có giận và có thương
Nói ra khỏi đau đầu, xí xóa chỉ năm phút sau
Nhà là nơi chúng ta thứ tha nhau suốt đời

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại