Người Ơi Người Ở Đừng Về – Đức Phúc, Suboi

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Người Ơi Người Ở Đừng Về – Đức Phúc, Suboi:

 

Người ơi, người ở í a đừng về
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người
Người ơi, người ở í a đừng về
Lâu lâu mới vui như vậy
Bao lâu mới gặp lại đây
Người ở đừng về

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại