Người Lạ Hợp Cạ – Lê Thiện Hiếu

Lời Nhạc Chuông Người Lạ Hợp Cạ - Lê Thiện Hiếu:

Và thế là từ 1 chuyến đi
Grab tới công ty
Mà bỗng nhiên có duyên gặp được 1 người lạ
Ôi Vô tình hợp cạ quá à a á….
Và thế là từ nhiều chuyến đi
Grab tới muôn nơi
Mà bỗng nhiên có duyên gặp được nhiều người lạ
Ôi nhiều bạn bè hợp cạ quá

Download
Người Lạ Hợp Cạ – Lê Thiện Hiếu
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại