Ngại Gì Khác Biệt – Soobin Hoàng Sơn

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Ngại Gì Khác Biệt - Soobin Hoàng Sơn:

Bởi vì tôi là chính tôi
Chẳng cần là một ai khác

Bởi vì tôi là chính tôi
Khẳng định chất riêng vững vàng

Bởi vì tôi là chính tôi
Chẳng cần một ai só sánh

Bởi vì tôi là chính tôi
Tôi khác biệt bởi vì tôi là chính tôi

Tôi là tôi là tôi là tôi là tôi thế thôi
Tôi là tôi là tôi là tôi là tôi thế thôi

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại