Một Ngày Rất Khác – Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh -2

Lời Nhạc Chuông Một Ngày Rất Khác - Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh -2:

Một ngày mới lại đến

Trong lòng tự mà nhiên lại muốn làm gì khác đi hằng ngày

Chỉ riêng hôm nay

Tự mình vẽ một bức tranh

Cover bài hát thật mới toanh

Theo cách riêng của mình

Chất riêng của mình

Và rồi bỗng thấy đời như đẹp hơn

Thế giới bỗng khác lạ hơn

Khi ta dám làm những điều khác mỗi ngày

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại