Là Vì Em Sai (Ver 2) – Bạc Cầm Diễm My, Cao Nam Thành

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Là Vì Em Sai (Ver 2) – Bạc Cầm Diễm My, Cao Nam Thành:

 

Phải ứng xử thế nào để xóa hết đi lỗi lầm
Đã nhiều đau thương giờ anh không thể quay về
Khoảng thời gian đó đôi môi thì thầm và nói rằng ta
Sẽ mãi bên nhau không xa rời, giờ còn đâu

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại