Kiếp Sau Đừng Gặp Nhau – RYAN, INSOLENT, CM1X

Lời Nhạc Chuông Kiếp Sau Đừng Gặp Nhau - RYAN, INSOLENT, CM1X:

Đừng để anh gặp lại em ở kiếp sau !!
Nhân duyên nếu có còn thì lòng này cũng chẳng thiết tha.
Đừng để anh gặp lại em ở kiếp sau !!
Người như hoa về ngang lối mãi mãi sẽ chẳng đường chung.

 

 

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại