Hai Mươi Hai (Đoạn Đầu) – Amee, Hứa Kim Tuyền

Lời Nhạc Chuông Hai Mươi Hai (Đoạn Đầu) – Amee, Hứa Kim Tuyền:

Cuộc đời này là màu hồng” – mẹ nói lúc con ra đời
“Mỉm cười là điều tuyệt vời” – mẹ nói lúc con lên 5
Dù răng con sún, chân không dài, vai chẳng thon
Mặt Trời còn dẹt một phần mà sao thế gian luôn cần?

“Hãy làm điều mình tự hào” – mẹ nói lúc con lên 10
“Đừng làm điều mình ngần ngại” – mẹ nói lúc con 12
Dù cho đôi lúc, con sai đường và quên lối đi
Trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng.

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại