Đời Là Đi – Da LAB – 2

Lời Nhạc Chuông Đời Là Đi:

Đi đi đi đi đi cả đời
Đi đi theo chân nơi xa vời
Đi đi qua ngày qua đêm qua cuộc đời ở muôn nơi
Đi đi đi đi đi cả đời
Đi đi chân quen không rã rời
Đi tìm mình ta giữa cuộc đời nổi trôi.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại