Đố Anh Đoán Được – Bích Phương

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Đố Anh Đoán Được – Bích Phương:

 

Em ở đ-đ-đ-đây này, đừng b-b-b-bắt em chờ thêm
Đố anh đoán được
Mà sao tìm l-l-l-lâu vậy, gần l-l-l-lắm này, tìm ngay
Đố anh đoán được

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại