Đi Theo Bóng Mặt Trời – Đen, Giang Nguyễn

Lời Nhạc Chuông Đi Theo Bóng Mặt Trời :

Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu
Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình
Là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu, rồi tan, tan vào trong những biếc sâu
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời
Đi theo bóng mặt trời

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại