Đau Đến Nghẹn Lời – Trung Tự

Lời Nhạc Chuông Đau Đến Nghẹn Lời - Trung Tự:

 

Tôi trao cho em mọi điều
Tại sao em lại không thấy
Tôi đã quát mắng rất nhiều
Chỉ vì sợ mất em đấy
Nhưng sau mấy năm tôi viết lại
Ca từ của một kẻ điên yêu
Chia tay tôi đau xin em đừng
Gọi điện làm bạn được không em

 

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại