Cùng Say Hé Lô Mùa Xuân (Ver 2) – Nguyễn Đình Vũ

Lời Nhạc Chuông Cùng Say Hé Lô Mùa Xuân (Ver 2) – Nguyễn Đình Vũ:

 

Bên trái xê ra
Bên phải xê ra
Ở giữa say yo
Cùng say Hello
Bên trái xê ra
Bên phải xê ra
Ở giữa say yo
Cùng say Hello mùa xuân
Cùng say Hello mùa xuân
Cùng say Hello mùa xuân
Cùng say Hello mùa xuân

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại