Cô Tấm Ngày Nay – Ngọc Thanh Tâm

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Cô Tấm Ngày Nay – Ngọc Thanh Tâm:

 

Cô cô cô Tấm ngày nay
Hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai
Chẳng làm gì sai
Cô đâu có lỗi gì sai
Cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô phải
Mắc chi phải cam chịu
Cô cô cô Tấm ngày nay
Hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai
Chẳng làm gì sai
Cô đâu có lỗi gì sai
Cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô phải
Mắc chi phải cam chịu

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại