Cố Lên Sài Gòn – Dilan Vũ, Trần Vũ

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Cố Lên Sài Gòn – Dilan Vũ, Trần Vũ:

 

Cố lên Sài Gòn. Sài Gòn thân yêu của chúng ta.
Cố gắng lên Sài Gòn. Tình yêu thương đất nước ta.
Với bao con người đang chung tay góp sức.
Tinh thần yêu nước đoàn kết ta cùng vượt qua.

Cố lên Sài Gòn. Sài Gòn tình yêu thương thiết tha.
Biết bao tự hào mà cha ông ta đã trải qua.
Bắc Nam đồng lòng đất nước ta cùng chiến đấu.
Lá cờ tổ quốc tự hào hai tiếng Việt Nam.

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại