Chọn Bạn Mà Chơi – Rtee

{bottom_player_desktop}

Lời Nhạc Chuông Chọn Bạn Mà Chơi – Rtee:

Chọn lựa bạn mà chơi (x3)
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
Chọn lựa bạn mà chơi (x3)
Thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều

Đàn kêu tích tịch tình tang (x2)
Đàn kêu tích tịch tình tang, tích tịch tình tang
Tích tích tịch tình tang tang tang

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại