Cầu Phật Cứu Độ Miền Trung (Đoạn Đầu) – Đường Hưng

Lời Nhạc Chuông Cầu Phật Cứu Độ Miền Trung (Đoạn Đầu) – Đường Hưng:

 

Cầu Trời khấn Phật thương thay
Cứu dân miền Trung qua kiếp nạn này
Cho vơi bớt những đọa đày
Cầu xin Bồ tát đại từ đại bi
Khẩn cầu Phật pháp trên cao
Chúng sinh lầm tha mong người cứu nạn
Kiếp người đã quá gian nan
Nắng khô lũ dữ làm sao an nhàn

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại