Tao là cung bọ cạp – Remix

Nhạc chuông Tao là cung bọ cạp

Thể hiện: Cô Lena + Hoaprox MIx

Thể loại: Nhạc chuông Remix

Lời nhạc chuông Tao là cung bọ cạp:

Tao là cung bọ cạp.
Một khi mày đã động đến lòng tự ái.
Tao là cung bọ cạp
Mày đừng nghĩ tao không dám làm cái gì.
Tao là cung bọ cạp
Rất là vô học
Hiệu trưởng cần phải biết.
Tao là cung bọ cạp cạp cạp
Bọ cạp bọ cạp

Tải về

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại