I am Forbidden – Thanh Bùi

Nhạc chuông i am Forbidden

Thể hiện: Thanh Bùi

Thể loại: Nhạc tiếng anh

Lời nhạc chuông I am Forbidden:

I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you…
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you…
And I'm dammed if I do, shamed if I don’t…
Yeah I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you…

Download
I am Forbidden – Thanh Bùi
Rate this post

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại