Applause – Lady Gaga

Nhạc chuông Applause

Thể hiện: Lady Gaga

Thể loại: Nhạc quốc tế

Lời nhạc chuông Applause

The applause, applause, applause
Give me the thing that I love
(I’ll turn the lights on)
Put your hands up make ‘em touch
(Make it real loud)
Give me the thing that I love
A-P-P-L-A-U -S-E
Make it real loud
Put your hands up make ‘em touch
Give me the thing that I love
Touch, touch
Touch, touch now

Download

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại